Download de gratis app
Available on the App Store
Android app on Google Play
HomeSite IndexContact
LinkedInFacebookTwitterYoutube

 Disclaimer
 

Mansveld Expotech Groep betracht bij het ontwikkelen en onderhouden van deze webshop de grootst mogelijke zorg. Ondanks deze zorg bestaat de mogelijkheid dat de inhoud van deze webshop onvolledig en/of onjuist is. Mansveld Expotech Groep behoudt zich het recht voor om op ieder moment en zonder nadere aankondiging de inhoud van deze webshop te wijzigen.

 

Het is niet toegestaan de op deze webshop verstrekte informatie, waaronder doch niet uitsluitend begrepen teksten, afbeeldingen, foto’s, grafische voorstellingen en/of applicaties, openbaar te maken, te verveelvoudigen, te bewerken en/of op te slaan zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Mansveld Expotech Groep.

 

Aan de inhoud van deze webshop kunnen geen rechten worden ontleend. Mansveld Expotech Groep sluit alle aansprakelijkheid uit voor eventuele directe en/of indirecte schade die het gevolg is van en/of verband houdt met het gebruik van deze webshop en/of de onmogelijkheid om deze webshop te kunnen raadplegen. Tevens wordt aansprakelijkheid door Mansveld Expotech Groep afgewezen voor de inhoud van websites die niet door Mansveld Expotech Groep worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze webshop.

Alle rechten voorbehouden.

 

Copyright 2016 Mansveld Expotech Groep
Mansveld Expotech Groep is een handelsnaam van Live Communication & Events B.V.

Disclaimer

Offerte aanvraag

Aanvragen 0 items

Bekijk uw aanvraag

Vragen?

Bel met 020 - 312 80 80

op ma. t/m vr.

van 8.00 - 17.00 uur